WiFi4EU node corrent altern.

NODE WIFI4EU

Hem concebut un disseny estàndard per a punts d'emissió en zones públiques de municipis interessats en la nostra tasca; disseny apte per a instal·lacions dedicades a l'funcionament en places bastant separades entre si mateixes.

La tarificació del producte és quantificada al costat de les hores de treball mitjanament necessàries per acabar el treball manual i el necessari per al correcte funcionament de les antenes pel que fa a enfocament de punt a punt i il·luminació de les mateixes zones de cobertura per a clients finals.

La paquetització en la seva versió AC preveu una presa de corrent altern de 220 volts veïna a la instal·lació de l' punt de presència compost per tres antenes sectorials amb una capacitat angular de 120 graus de cobertura i dues antenes direccionals de 18 centímetres de diàmetre; cadascuna d'elles serveix a interconnectar altres punts de emissió en el municipi amb una distància màxima de 15 quilòmetres.

WiFi4EU sistemes.

SISTEMES WIFI4EU

A cada node d'emissió tenim tres màquines emissores d'una ESS en dos coma quatre gigahertzs acoblades amb antenes sectorials d'un angle de cobertura de cent i vint graus.

El material deixat en usdefruit a les instal·lacions de el client consta de:

Les antenes mesuren 14,5 x 70 x 9,3 cm i pesen uns 4 quilos. Les ràdios consumeixen 6,5 watts i estan embegudes darrere de les antenes sectorials. Les antenes que creen pont ràdio d'interconnexió de 5 gigahertzs 19x19x12 cm i porten ràdio embeguda d'un consum de 8,5 watts.

L'alimentació de sistema ràdio és garantida per part d'un commutador dades i corrent d'exteriors que s'alimenta gràcies a un sistema d'energia a través de cablejat ethernet de56 volts alimentat al seu torn per corrent altern convencional. La distància màxima des del punt de corrent, en aquest disseny pensat per ser de interior, és la convencional de l'estàndard Ethernet: 100 metres.

Els pals instal·lats són de material lleuger i resistent als exteriors sense problemes de deteriorament de materials. La mesura de l'màstil a T de paret és 35 x 120 cm y 42 mm de diàmetre després se li instal·la una ramificació de 35 x 16 cm y 35 mm de diàmetre.

Internet lliure de monopolis Catalunya

Truqui'ns ja per lliurar-te de el monopoli i tenir un municipi lliures de tants fils i amb una connectivitat connexió sense cables professional!

¡Truqui'ns ja a l'938 96 27 75 per a majors informacions un especialista els atendrà a la major brevetat possible!