WiFi4EU en Catalunya.

WiFi4EU REDAMA

Redama AIRE AYTO.

Tenim propostes per a cada municipi que ens contacti per garantir cobertura sense fils en zones publiques assenyalades per part de l'departament interessat.

Un dels tipus de disseny utilitzat és la configuració de PTMP millor coneguda com xarxa a estrella. Cada nucli és connectat sense fils a un altre a través de petits ponts en cinc gigahertzs.

Un altre és de xarxa sense fils MESH. Cada punt és connectat sense fils a un altre a través d'una ràdio en cinc gigahertzs i brinda accés als clients a través de dues comma 4 gigahertzs.

Oferim als municipis dos paquets claus en mà de nodes transmissors d'exterior, un alimentat via línia elèctrica l'altre gràcies a llum solar: